Regulamin Studiów obowiązujący od 1.10.2017r:

obowiązujący od 1.10.2017 r. – Regulamin Studiów (…) wprowadzony US Nr 1/000/2016
z dnia 02.09.2016 r., zmieniony US Nr 11/000/2017 z dnia 21.03.2017 r.

Pobierz plik (_Regulaminu Studiów zał. do US 33 z 20.06.2017 obowiązujący od 1.10.2017.pdf)Regulamin studiów AJP od 01.10.2017 r.

Pobierz plik (2. Uchwała nr 4 URSS AJP z dnia 21.03.2017 r. w sprawie Regulaminu studiów AJP.pdf)Uchwała nr 4 URSS AJP z dnia 21.03.2017 r. w sprawie Regulaminu studiów AJP

Pobierz plik (3. Uchwała nr 16 URSS AJP z dnia 20.06.2017 r. w sprawie Regulaminu studiów AJP.pdf)Uchwała nr 16 URSS AJP z dnia 20.06.2017 r. w sprawie Regulaminu studiów AJP

Pobierz plik (1. Uchwała nr 18 URSS AJP z dnia 1.10.2016 w spr. Regulaminu studiów AJP.pdf)Uchwała nr 18 URSS AJP z dnia 1.10.2016 w spr. Regulaminu studiów AJP

 

Regulaminy Studiów obowiązujące od 2 września 2016 r.:

Regulamin studiów wprowadzony Uchwałą Senatu nr 1/000/2016 Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2016 roku

Pobierz plik (01-16 US załącznik - Regulamin Studiów.pdf) Regulamin Studiów Akademii im. Jakuba z Paradyża

Pobierz plik (Uchwała Senatu.pdf) Uchwała Senatu

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW OPUSZCZAJĄCYCH AKADEMIĘ IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Kwestura informuje, że warunkiem podpisania karty obiegowej jest brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
Wpłat w KASIE można dokonać tylko w wyjątkowych sytuacjach, dlatego też prosimy o regulowanie wszystkich opłat
za pośrednictwem banku. Karty obiegowe nie będą podpisywane na podstawie bankowego dowodu wpłaty
(moment spełnienia świadczenia / wniesienia wpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Uczelni).

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top