|   EN

Aktualności

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Komunikat Nr 11/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie odstąpienia od czasowego ograniczenia funkcjonowania
Akademii im. Jakuba z Paradyża

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska została wybrana na Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora AJP, odbyło się 26 maja 2020.

O nietypowych określeniach w książce „Półbębkiem w pół słowa…” Leksyka typowych i nietypowych miar, wag i wartości z autorką,

prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską, rozmawiała Ewelina Wikońska.

 

 

UWAGA

Od 25.05.2020 r. otwieramy, dla studentów i pracowników AJP, bibliotekę!

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. Czy świat po pandemii będzie inny?

KOMUNIKAT Nr 6/2020
KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii im. Jakuba z Paradyża

z dnia 15 maja 2020 r.

 

w sprawie kandydatów na funkcję rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża

W dniu 12.05.2020 roku odbyło się webinarium na temat „Wiarygodność finansowa, co możesz zyskać? Rola BIK”, które poprowadził Pan Jarosław Jezierski Regionalny koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Back to top